PRODUKT

 

 

Väggelement

Väggstrukturer som produceras av oss skiljer sig från varandra med följande indikatorer:

 • Isoleringstjockleken
 • Tjockleken av strålen som används: 120 eller 145 mm i de inre lastbärande mellanväggarna, 120/145/195 mm i ytterväggarna
 • Skyddsmaterial för utsidan (fasaden): fjällpanel på byggnadsställning, vindskyddande gipsskivor, OSB-skivor
 • Skyddsmaterial för insidan: gipsskivor (enkel x1 eller dubbel x2) OSB-skivor + gipsskivor, Fermacellskivor, fuktbeständiga gipsskivor (för våtrum)
 • Elinstallationer: installation av kabelkanaler för rörledningar på byggplatsen och installation av urtag i plast för senare montering av uttag och strömbrytare på byggplatsen.

 

I alla element i de yttre väggarna, oberoende av typ, används:

 • Torra (12 till 18%) hyvlade balkar, som motsvarar hållfasthetskategorierna c18 till c24.
 • Isolering (mineralull) med åtminstone värmeisoleringskategori 37
 • Ångspärrsfilm 0,2 mm
 • Sammankoppling av balkar görs med speciella klisterbelagda spikar

Väggarnas termiska koefficient ”U” beror på isoleringsmaterialets tjocklek:

Isoleringstjocklek 145+45 mm – 0,218W/m2k

Isoleringstjocklek 195+45 mm – 0,174W/m2k

Isoleringstjocklek 145+45+45 mm – 0,127W/m2k

 

Väggpanelernas storlek är vanligtvis begränsat av transportmedlena som används (lastbilssläp, sjöcontainer, platform), väggarnas standardhöjd är 2,7 m och längd 9 m.

 

Golvelement

För att minska tiden som spenderas på byggplatsen, behöver man ibland använda färdiga paneler eller golvelement för bottenvåningen, det är vid användning av stolpgrund eller ifall grunden är gjord av enkla expanderande leror eller lätta betongblock. I så fall tillverkas element som är färdiga att monteras ihop snabbt. Sådana elementkonstruktioner består av:

 • OSB- eller sågspånplatta för golvet 22mm
 • Ångspärrsfilm (används vid bottenvåningens golvelement)
 • En lastbärande konstruktion av balkar, 45×195/220 mm, steg 300-600 mm
 • Isolering (mineralull) 200 mm
 • OSB 10 mm (används vid bottenvåningens golvelement)
 • Ram med tjocklek på 18-28 mm för att fästa gipsskivor eller fjällpanel

 

Takelement

Beroende på takets typ, lutning, mått och ytan av vindsrum (icke-bostadsvind, mansardvåning) används en av de två lagerkonstruktionslösningarna. Som regel visar sig den mest praktiska och vanligaste lösningen att vara en konstruktion av fackverk i trä, som är säkert monterat med monteringsplattor i metall. Dessa fackverk tål både snö och vindar och denna metod gör det möjligt att snabbt och enkelt bereda olika former och mått för takkonstruktionerna.

Fackverkens storlek är vanligtvis begränsat av transportmedlena som används (lastbilssläp, sjöcontainer, platform), väggarnas standardhöjd är 2,7 m och längd 12 m.

Ett annat alternativ, som används om projektet kräver att man sparar tid medan takkonstruktionen byggs, är användning av färdiga element som redan har värmeisoleringen och fuktbarriär på utsidan.

Isoleringstjocklek 220mm – 0,177W/m2k

Isoleringstjocklek 220+45 mm – 0,148W/m2k

 

Husuppsättningar

Vi erbjuder husuppsättningar som monteras enligt kundens önskemål enligt önskat antal element och detaljer. I grunduppsättningen ingår ytterväggar, inre lagerstrukturer och fackverk för tak.  Om kunden önskar att beställa en hel husuppsättning och dra maximal nytta av alla våra produktionsanläggningar, tillhör följande i uppsättning:

 1. Element för ytterväggar – utsidan av elementet är belagt med målade träpanel + ram (om fasaden av huset kommer att täckas senare), vindskyddande gipsskivor, lagringskonstruktion av trä med mineralull, ångspärrsfilm, kanaler för elektriska kablar + hål för strömbrytare och uttag, gipsskivor. Fönstren är färdigbyggda och fulländade.
 2. Element för innerväggar – färdig träram + annat material som behövs för att slutföra innerväggarna av objektet (isolering, gipsskivor).
 3. Material för icke-bärande mellanväggar – skarvade balkar (45×66) eller metallram + annat material som behövs för att slutföra innerväggarna av objektet (isolering, gipsskivor).
 4. Skyddsmaterial som används mellan våningar – färdiga element eller material som behövs för att tillverka dem på plats och som är nödvändigt för att avsluta arbetet: golv OSB 22mm, bärande balkar 45×195/220, termisk och akustisk isolering 100mm (och 195/220mm runt huset), byggkartong (för montering på taket), ram, skyddsmaterial för taket (träpanel eller gipsskivor).
 5. Hustak – prefabricerade paneler eller fackverk + material som behövs för att slutföra taket: hustakets skyddsmaterial (takpannor, takplåtor, takpapp och andra material), ram, formstycken, film (eller takpapp + OSB-skivor), prefabricerade fackverk, värmeisolering (mineralull), vindspärr gipsskivor för hela taket, som ser till att det finns luftgap mellan filmen och takisoleringen, ångspärrsfilm (inomhusbruk), ram och skyddsmaterial för taket (träpanel eller gipsskivor).
 6. Ytterdörrar – prefabricerade ytterdörrar, balkongdörrar och terrassdörrar som fastställts i enlighet med kunden.