Bra att veta

 

Nedan listas svaren på de frågor som vanligtvis intresserar våra kunder mest med hänsyn till beställning av hus.

Arbetsordning

Färdigställningsdatum

Leverans av produkter till kunden

Husets monteringsarbeten

Grundarbeten

1.     Arbetsordning

 

Om du väljer att få en prisförfrågan av oss ska du följa dessa steg:

 • Skicka oss dina ritningar (projekt) av huset som är lämpligt för dig: DWG, PDF, JPG eller andra format. Husprojektet skall innehålla: alla planritningar, vyn från fyra sidor, genomskärningar. Skicka oss så mycket information som möjligt om dina önskemål, vad, hur kompletterat, vilka deadlines, på vilket objekt osv. Ju mer komplett information du ger oss, desto mer detaljerade och exakta prisuppgifter kan vi ge dig.
 • Vi analyserar och går igenom ditt projekt redan inom 2-3 dagar, och efter det kommer du att få ett prisoffert.
 • Om priserna och datumen som erbjuds av oss är lämpliga för dig, startar vi mer ingående förhandlingar med dig för att få veta vilka material, tekniker, församlingar och förhandlingslösningar (inklusive det ursprungliga schemat) är bäst för dig och undertecknar ett avtal som skyddar båda parters intressen. Avtalet innehåller även specifikationer, som innehåller följande data:
 1. Den exakta färgtypen, kvantitet och färgkod (fasadfärg, takfärg, osv.).
 2. Information om fönster och dörrar (tydligt markerad vilket håll dörren öppnas, värmekoefficient, etc), liksom fönsterbrädans mått, konstruktionsmaterial osv.

 

 

2.     Produktionstider

 

Våra produktionsdatum beror på följande saker:

 1. Tekniska beräkningar och utformning

Beroende på hur komplicerad planeringen av byggnaden är och mängden av arbete, kan beräknings- och utformningsfasen ta runt 3 till 5 dagar (byggnader med 1-2 våningar och en yta på upp till 250 kvm). Kostnaden av beräkningen och projektutvecklingen ingår som regel i vårt produktpris och man behöver inte betala extra för det. Om kunden vill få ytterligare beräkningar som beskriver styrkan av våra konstruktioner, kan de göras som en tilläggstjänst av ingenjörer i våra partnerföretag.

 1. Beställning och leverans av material till vår fabrik

Balkar, mineralull och gipsskivor är artiklar som alltid finns i lager och om det är nödvändigt och om sådana material används, är det möjligt att börja med byggandet av ramen omedelbart. Beställning av andra material och varor kan ta 4-5 veckor:

 • Limträbalkar (beroende på mått och mängd) 4-5 veckor
 • Trä- och aluminiumträfönster och dörrar 2-5 veckor
 • Plastfönster och balkongdörrar/terrassdörrar 2-4 veckor
 • Takplåtar upp till 2 veckor

Produkternas leveranstid varierar beroende på tillverkarens leveranspolicy.

 1. Tillverkning av element

Tillverkning av elementen påbörjas direkt efter att alla delar som behövs enligt de tekniska ritningar är klara och ifall det finns tillräckligt med material som behövs i lager. Produktionstiden av elementen för byggnaden beror på följande saker: behov av att installera fasad (inklusive priming och målning), behov av att installera plaströr eller eluttag (beroende på den elektriska design), om innerväggarnas beläggningsmaterial måste installeras eller inte, osv.

Vanligtvis tar det högst två veckor att tillverka ett helkomplett hus med en yta på ca 150 kvm, samt installation av fönster efter att fönstrena anländer (2-3 dagar). Ytterdörrar installeras alltid på objektet.

3. Produktleverans till kunden

 

Våra produkter levereras från produktionsanläggningarna till byggnadsobjektet med släpvagnar, lastbilar eller andra transportmedel som är en lämpliga att använda på bilvägar. Vid behov kan elementen transporteras i sjöcontainrar.

Leveranstiden beror på avståndet från vår produktionsanläggning (inklusive lastningstiden):

Estand  1 dag

Finland (upp till 300km från Helsingfors) 2 dagar

Sverige (upp till 700 km från Stockholm) 3 dagar

Norge (upp till 300 km från Oslo eller 700 km från Stockholm)  3 dagar

Transportpriserna beror på avståndet från målpunkten och de kommer man överens om individuellt för varje beställning. Kunden har alltid möjlighet att välja ifall man vill lämna oss uppgiften att organisera leverans eller ordna det på eget initiativ. Beställning av en kranbil för att lasta av varor görs av kunden (förutom i Estland).

 

4.     Montering av hus

 

Montering av huset börjar redan i avlastningsfasen, när vi lyfter elementen direkt från lastbilen till grunden. På så sätt minskar vi kostnaderna på kranbil och behovet att lagra elementen.

Nedan beskrivs de viktigaste faserna i husmonteringen (inom parentes anges tidsbegränsningar för byggning av monteringshuset med en yta på 120-160 kvm):

 1. Få upp huslådan, med vädersäkring (11-16 arbetsdagar)
 • Montering av de yttre och inre lagerväggelementen (1 dag)
 • Installation av fackverk eller takpaneler (1 dag)
 • Jämning och fixering av delkomponenter och montering av elementer (1 dag)
 • Taktäckning med film (eller OSB-plattor + takpapp) + formstycken + beredning av basytan under takmaterial (2-3 dagar)
 • Montering av vattendräneringssystem för fönster, saknande sidospårpaneler (vägginfästningar, skarvar mellan våningar, etc.), tillverkning av vindlådor (3-5 dagar)
 • Installation av takmaterial (takplåta, taktegel, osv.) + installation av hängrännor och stuprör (3-5 dagar)

 

 1. Husets fas ”redo för inre dekoration” (14-20 arbetsdagar)
 • Installation av icke-bärande mellanväggar och täckning från ena sidan, som lämnar den andra sidan öppen för installation av vatten, elektricitet och andra kommunikationssystem (3-5 dagar)
 • Montering av bärande konstruktioner mellan våningarna (slutförande), omfattning av strukturer, installation av värme- och ljudisolerande material, installation av ram som tillåter alla nödvändiga el mm rör gå genom till taket (3-5 dagar).
 • Montering av bärande takkonstruktioner (slutförande), takets, sluttande väggar, vindens (mansards) värmeisolering. Installation av ångspärrsfilm, ram för takmaterial av sidospår eller gipsskivor mm för installation. (3-5 dagar)
 • * All installation av olika system (el, ventilation, sanitära, dränering och värmesystem) utförs av kunnig personal som beställs av kunden själv eller av oss (överenskommelse). Alla dessa arbeten genomförs samtidigt som våra arbeten.
 • Väggar stängs, takbeläggning med utvalda material (gipsskivor, Fermacell-skivor, ISOTEX-skivor, sidospår) (5 dagar)

 

Det tar ungefär 25-36 arbetsdagar från husets monteringsarbeten till ”redo att börja dekoration”, vilket med en sex-dagars arbetsvecka kan genomföras på 4-6 veckor. Tidsschemat för slutmonteringen kommer i regel att bero på hur komplicerade takkonstruktionerna är, balkonger, masardsfönster, terrasser och att vara i god tid med el, ventilation och andra system för att utföra installationsarbetet.

Monteringen av husen sker i våra byggnader av vårt monteringsspecialiserade team som har lång erfarenhet i att utföra de tidigare nämnda arbetena både i Estland och utomlands. Varje team består av fyra till sex byggarbetare, som har både fordon för transport och alla nödvändiga verktyg för att utföra arbete med hög kvalitet på plats. Varje team har sin egen objektledare, vars uppgift är att arbeta med organisationsdelen, dokumentationen (handlingar av byggnadsarbeten, arbetsdagbok) och arkivering och står för att arbetena  är av hög kvalitet. Vid arbeten utomlands, har man alltid valt en objektledare som talar det språk, som gör det möjligt att kommunicera med kunden. I Finland finska, i Sverige, Norge, Danmark – engelska.

Betalning för montering av byggnader kommer att göras till ett fast pris och priset ändras inte ifall det går åt mer tid eller material som krävs åt installationsarbetet (om inte projektet ändras under arbetet).

 

5.     Grundarbeten

 

Förutom husets montering, utför vi också grundarbeten. Den mest använda och mest optimala grunden för våra hus är den så kallade ”grundplattan” som omges med isolerande polystyrenskum och täcks med ”minerit-platta” på utsidan så att efter täckning av grunden är husets underlag redan färdigt och isolerat (inget behov av ytterligare behandling). Att utföra sådana grundarbeten vid ett hus med en yta på 120-160 kvm tar inte längre än 2-3 veckor (inkluderar markarbete, markkomprimering, montering av värmeisolering, lägga rör för santekniska system, lägga rör för golvvärme). Grunden klarar också måttliga fluktuationer och underjordiska rörelser och tack vare grundens tillräckliga planering och korrekta genomförande kommer det inte att ske sprickbildningar i framtiden. En sådan grund kräver inte att man gräver djupa hål för grunden, i enklare fall behöver man bara lätt ta bort en del av jorden och lägga till grus och ett tunt lager av sand för att göra ytan under de yttre elementen redo.